Skip to content

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności 

Szanowni Państwo, Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, firma pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX Sp. z o.o. , adres: 34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 161a, uprzejmie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX Sp. z o.o.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez SPÓŁKĘ :

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SPÓŁKA adres: 34 – 123 Chocznia, ul. Kościuszki 161a, REGON 070516930, NIP 551-000-78-02, (dalej zwana „Spółką”)

2. SPÓŁKA wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: rodo@brydex.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez SPÓŁKĘ treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes SPÓŁKI polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SPÓŁCE na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem SPÓŁKI jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu SPÓŁKI polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes SPÓŁKI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.) podmioty świadczące na rzecz SPÓŁKI usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. SPÓŁKA nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez SPÓŁKĘ treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Spółka nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych SPÓŁKA prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres SPÓŁKI (34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 161a) lub elektronicznej (wiadomość email na adres wypisz@brydex.pl)

9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne – za wyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit b) – w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży.

Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez SPÓŁKĘ jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży. Niniejsza informacja nie wymaga żadnej reakcji z Państwa strony chyba, że nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych.

Pliki cookie 

1. Informacje ogólne

Operatorem Serwisu www.brydexexpress.pl jest Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX Sp. z o.o. , adres: 34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 161a.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego KEI.pl, www.kei.pl

3. Warunki korzystania ze strony

Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z akceptacją podanych poniżej warunków użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie, czy w znanych Państwu warunkach nie nastąpiły zmiany.

4. Copyright

Wszystkie prawa zastrzeżone. Programy, teksty, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz sposób ich rozmieszczenia na stronie internetowej breastfit.onkocafe.pl są chronione prawem autorskim należącym do Firma Produkcyjno-Handlowa BRYDEX Sp. z o.o. , adres: 34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 161a. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie zamieszczonych na stronie brydexexpress.pl danych w całości lub we fragmentach bez zgody BRYDEX Sp. z o.o. jest zabronione. Niektóre ze stron zawierają treści chronione prawem autorskim należącym do osób trzecich.

5. Informacje w formularzach

a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

d. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

e. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

f. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

6. Informacja o plikach cookies

a. Serwis korzysta z plików cookies.

b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

f. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

g. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

i. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

j. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

k. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Logi serwera

a. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

b. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

– informacje o przeglądarce użytkownika,

– Informacje o adresie IP.

c. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

d. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Udostępnienie danych

a. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

b. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

c. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

– Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

– Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

– Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

– Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

– Android https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid

– Safari (iOS) https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

– Windows Phone https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Blackberry https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html

Jak działa nasza usługa?

Krok 1. 

Ty konfigurujesz w naszym kalkulatorze

Korzystając z naszego kalkulatora automatycznie otrzymujesz cenę siłownika. Wysyłasz ją do nas. My kontaktujemy się z Tobą.

Krok 2.

My kontaktujemy się z Tobą i rozpoczynamy produkcję

Potwierdzamy możliwość wykonania siłownika Nasz sympatyczny pracownik kontaktuje się z Państwem w sprawie szczegółów.

Krok 3.

Twoje zamówienie przekazujemy kurierowi

Po 48 godzinach od złożenia zamówienia, wysyłamy siłownik w dowolne miejsce, dokładnie tam, gdzie chcesz..

We wrześniu
miażdżymy ceny o 20%!

We wrześniu z kodem rabatowym
wrzesien20
wszystko taniej o 20%.

Skonfiguruj swój siłownik a w ostatnim kroku wpisz kod „wrzesien20” a cena siłownika zostanie obniżona o 20%.
Złóż zamówienie i czekaj na kontakt!